Bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 17-1-2011, Đại hội XI của Đảng tiến hành bỏ phiếu bầu 175 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khoá XI với danh sách bầu cử gồm 218 đồng chí. Sáng 17-1-2011, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI dưới sự điều hành của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch.
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.
Đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút ý kiến ứng cử, đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá mới.
Sau khi thảo luận tại Hội trường, Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua danh sách bầu cử Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khoá XI là 218 đồng chí so với số lượng cần bầu 175 đồng chí (số dư 24,57%).Đại hội cũng thông qua danh sách bầu cử Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khoá XI là 61 đồng chí so với số lượng cần bầu 25 đồng chí (số dư 144%).Cũng trong buổi sáng, Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm 19 đồng chí. Cuối buổi chiều, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Hội trường.Trước đó, trong hai ngày 15 và 16-1, Đại hội đã làm việc tại Hội trường và tại các đoàn đại biểu về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Theo Chinhphu.vn