Bài phát biểu khai mạc Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng ngày 9-2, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

.

Có thể bạn quan tâm