(GLO)- Tối 1-12, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai, 93 nghệ nhân diễn xướng sử thi, nghệ nhân hát dân ca và cồng chiêng của 5 tỉnh Tây Nguyên đã có buổi sinh hoạt dân gian đặc sắc. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 được tổ chức tại Gia Lai.
 
.

 

.
.