.
.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai thông báo cuộc thi

Thứ Tư, 03/07/2019, 15:02 [GMT+7]
.

 

Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai, hội Nông dân tỉnh Gia Lai, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

I. Đối tượng dự thi

1.Cán bộ viên chức, người lao động trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Gia Lai.

2.Cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức chính trị -xã hội nhận ủy thác các cấp trong tỉnh.

3.Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội trong tỉnh.

II. Bài dự thi: gồm 2 phần

Phần 1. Trả lời các câu hỏi do Ban chỉ đạo cuộc thi đề ra (dành cho CBVCLĐ NHCSXH và cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác).

Phần 2. Viết tự luận

Viết một bài về chủ đề triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (bài viết không quá 2.000 từ).

a.Đối với CBVCLĐ NHCSXH và cán bộ, hội viên, đoàn viên, tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, bài viết với các nội dung sau:

-Nhận thức của cá nhân về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
-Đánh giá về việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư.

-Đề xuất, kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (nếu có).

-Kinh nghiệm trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (nếu có).

b) Đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội, bài viết một trong hai nội dung sau:

-Cảm nhận của bản thân về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và hiệu quả từ nguồn vốn của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư đối với bản thân.

-Hoặc viết về tấm gương có khát vọng vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

c) Bài thi được viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên khổ giấy A4, sử dụng ngôn ngữ Tiếng việt, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; Mỗi bài dự thi không quá 10 trang giấy A4. Trang đầu ghi rõ các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại và đặc điểm bản thân (nếu cần thiết).

III. Thời hạn và nơi nhận bài dự thi

1.Hạn cuối nhận bài thi: Ngày 5-8-2019.

2. Tiếp nhận bài thi, tổ chức chấm thi, tổng kết, trao giải. Hoàn thành trước ngày 15-8-2019.

3. Nơi nhận bài dự thi: Bài dự thi của cá nhân gửi về Ban tổ chức cuộc thi (NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố) trong tỉnh nơi người dự thi đang sinh sống, học tập và công tác.

IV.Giải thưởng cuộc thi

Ban tổ chức cuộc thi trao giấy chứng nhận cuộc thi, kèm theo tiền thưởng:
- 1 giải nhất:  5.000.000 đồng/giải.
- 2 giải nhì:  3.000.000 đông/giải.
- 3 giải ba:  2.000.000 đồng/giải.
- 5 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.

Ban tổ chức cuộc thi thông báo thể lệ cuộc thi đến thí sinh tham gia biết và thực hiện.


 

.