.
.

Liên hệ quảng cáo

Bộ phận Quảng cáo  Báo Gia Lai, địa chỉ: 2A Hoàng Văn Thụ , TP. Pleiku tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: (0269) 2241215 (Liên hệ anh Minh Hoàng).