(GLO)- Từ ngày 1-7 đến 6-7-2019, tại Trung tâm hoạt động Thanh niên tỉnh Gia Lai, 140 trại sinh của 11 tỉnh, thành khu vực Duyên hải Nam trung bộ và Tây Nguyên đã về tham gia Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần thứ XX  do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức. 
 
.
 
.