(GLO)- Hiện nay, nhiều nông dân tại xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, Gia Lai) đang  tìm hiểu mô hình sản xuất cà phê sạch, để từng bước nâng cao giá trị sản phẩm trước những biến động của thị trường. Đi tiên phong ở mô hình này phải kể đến gia đình anh Nguyễn Tiến Thành (thôn Hưng Tiến, xã Ia Phìn).

 

.

 

.