(GLO)- Chiều 29-7, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đức Cơ phối hợp với Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức chuyến xe lưu động đưa sách đến Đại đội Bộ binh 1 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ). Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội Bộ binh 1.

 

.
.