• Cô dâu gốc Việt trong hoàng tộc Monaco  
  • UNICEF muốn đồng hành với Việt Nam hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số
  • Giới thiệu gương Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2022

Cô dâu gốc Việt trong hoàng tộc Monaco  

Marie Hoa Chevallier, nàng dâu mang dòng máu Việt của gia đình hoàng tộc Monaco, thông báo mang thai con đầu lòng cách đây không lâu.

UNICEF muốn đồng hành với Việt Nam hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số

Giám đốc chấp hành Quỹ Nhi đồng LHQ bày tỏ mong muốn UNICEF sẽ đồng hành với Việt Nam trong việc hỗ trợ trẻ em, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Giới thiệu gương Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2022

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai vừa có Công văn số 71-CV/TĐTN-VP về phối hợp giới thiệu các gương công dân trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực để bình chọn và tuyên dương gương Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh năm 2022.

.
.