Infographics

Infographic Những câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam.

Bác nhấn mạnh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.”

"Trong hàng ngũ vẻ vang những anh hùng quân đội, anh hùng lao động, chiến sỹ thi đua và lao động tiên tiến đều có phụ nữ. Phụ nữ ta tham gia ngày càng đông và càng đắc lực trong các ngành kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội," Bác nói.

 

Theo TTXVN/Vietnam+


Có thể bạn quan tâm