.
.

Chư Sê: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4

Thứ Ba, 21/09/2021, 13:28 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 21-9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN dành cho đối tượng 4 và tương đương khóa 41-2021.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Mỹ Đức
Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Mỹ Đức

 

Tham dự lớp bồi dưỡng có 83 học viên là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được truyền đạt 9 chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về QP-AN; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới.

 

Cùng với đó là các chuyên đề về: Phòng-chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; vấn đề dân tộc, tôn giáo và chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng trên địa bàn Quân khu 5; tổ chức phản động FULRO và âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên; một số nội dung cơ bản của các luật và pháp luật.
 

MỸ ĐỨC

 

.