.
.

Quân đoàn 3 tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Jrai

Thứ Ba, 22/06/2021, 13:03 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 21-6, tại Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng tiếng Jrai năm 2021 cho 38 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

 

 Quang cảnh lớp bỗi dưỡng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh lớp bồi dưỡng tiếng Jrai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

 

Trong thời gian 2,5 tháng, với 450 tiết học, học viên được trang bị 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Jrai. Kết thúc khóa học, học viên làm bài kiểm tra 4 nội dung trên để đánh gia kết quả. Trong suốt quá trình dạy và học, giáo viên và học viên phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.

Lớp học nhằm giúp sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đoàn 3 sử dụng được tiếng Jrai trong giao tiếp, góp phần vào nhiệm vụ tuyên truyền và vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, nâng cao cảnh giác chống lại các âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch.

 

VĨNH HOÀNG

 

.