.
.

Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo phối hợp tổ chức tốt phong trào "Toàn dân tham gia phòng-chống dịch Covid-19 và xuất-nhập cảnh trái phép"

Thứ Năm, 20/05/2021, 11:44 [GMT+7]
.

(GLO)- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn vừa ký Công văn số 409-CV/TU về việc phối hợp phát động, tổ chức tốt phong trào "Toàn dân tham gia phòng-chống dịch Covid-19 và xuất-nhập cảnh trái phép". 

 

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là các xã khu vực biên giới căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng phát động, tổ chức tốt phong trào “Toàn dân tham gia phòng-chống dịch Covid-19 và xuất-nhập cảnh trái phép" nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng-chống dịch Covid-19 và xuất-nhập cảnh trái phép, thực hiện công tác phòng-chống dịch với tinh thần cao nhất.

 

 Đồn Biên phòng Ia Mơr phối hợp với các ban ngành của xã tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch và chống xâm nhập vượt biên trái phép. Ảnh: Anh huy
Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông) phối hợp với các ban, ngành của xã tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch và chống xâm nhập, vượt biên. Ảnh: Anh huy


Đổi mới và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người dân sinh sống tại khu vực biên giới các văn bản của Trung ương, của địa phương về diễn biến tình hình, công tác phòng-chống dịch và các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, đảm bảo người dân có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19; đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan nhưng không hoang mang, lo lắng; tự giác chấp hành nghiêm các quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng-chống dịch cho bản thân và cộng đồng.

 

Tuyên truyền, vận động người dân cam kết không xuất-nhập cảnh trái phép; không tiếp tay, bao che, tổ chức xuất-nhập cảnh trái phép; kịp thời phát hiện, tố giác đối tượng, hành vi liên quan đến xuất-nhập cảnh trái phép cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng để xử lý nghiêm theo quy định.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phát giác, tố giác đối tượng, hành vi xuất-nhập cảnh trái phép nhằm tạo động lực phát triển phong trào sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch hiệu quả, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

 

ANH HUY

 

.