.
.
(GLO)- Ngày 25-8, Quân đoàn 3 tổ chức diễn tập chỉ huy-tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh năm 2020. 
 
 
Hành quân, cơ động lực lượng ra thực địa. Ảnh: Vũ Duy Hiển
Hành quân, cơ động lực lượng ra thực địa. Ảnh: Vũ Duy Hiển
 
Trong thời gian 5 ngày, theo điều hành của ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị sẽ luyện tập các nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng, xử lý các tình huống nảy sinh trong quá trình hành quân ra thực địa; tổ chức chuẩn bị chiến dịch và thực hành chiến dịch.
 
Do làm tốt công tác giáo dục, quán triệt và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị nên cuộc diễn tập được triển khai theo đúng kế hoạch. 100% cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
 
Cuộc diễn tập góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, khả năng vận dụng nguyên tắc lý luận vào tổ chức, thực hành chỉ huy tác chiến chiến dịch cho cán bộ chỉ huy và cơ quan các cấp; bồi dưỡng, rèn luyện công tác tham mưu tác chiến, đồng thời kiểm tra đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn, làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh phương án tác chiến theo nhiệm vụ được giao và chỉ đạo huấn luyện chiến đấu cho cơ quan, đơn vị.
VŨ DUY HIỂN
.