.
.

Mang Yang: Quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân

Thứ Hai, 03/02/2020, 13:00 [GMT+7]
.
(GLO)- Cùng với xây dựng, củng cố lực lượng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, những năm qua, huyện Mang Yang còn quan tâm, chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân trên địa bàn huyện đạt 21,3%.
 
 
 
 
Thượng tá Phan Giang Nam-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang-cho biết: Năm 2019, chỉ tiêu mà các chi bộ quân sự xã, thị trấn đặt ra là phát triển 1-2 đảng viên trong lực lượng dân quân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân cũng như việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi tham gia dân quân tự vệ nên đến cuối năm 2019, toàn huyện đã phát triển được 23 đảng viên trong lực lượng này. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ toàn huyện đạt 27,2%, trong đó, đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 21,3%. Toàn huyện có 12/12 chi bộ quân sự, trong đó, 10 chi bộ có chi ủy. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyển chọn những công dân đủ điều kiện sức khỏe, có phẩm chất chính trị vào lực lượng nên nhiều năm qua, tại các xã, thị trấn không có tình trạng dân quân vi phạm kỷ luật, không có đảng viên dân tộc thiểu số trong lực lượng dân quân sinh con thứ 3.
 
 
  Huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ. Ảnh: A.H
Huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ. Ảnh: A.H
 
Đak Yă là một trong những xã làm tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân. Bà Đỗ Thị Minh Loan-Bí thư chi bộ quân sự xã-chia sẻ: Chi bộ luôn chú trọng xây dựng cơ cấu đảng viên đúng, đủ thành phần và thường xuyên kiện toàn, bổ sung. Bên cạnh đó, chi bộ cũng chủ động tham mưu giúp Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên qua việc phối hợp với các chi bộ xây dựng, phát triển, tạo nguồn kết nạp từ lực lượng dân quân. Trong 10 năm (2009-2019), chi bộ đã kết nạp 15 đảng viên trong lực lượng dân quân cơ động, 11 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên và phối hợp cùng chi bộ các thôn, làng kết nghĩa kết nạp vào Đảng 9 thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. “Công tác bình xét, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên trong chi bộ luôn được chú trọng. Nhờ đó, hàng năm, chi bộ quân sự đều đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”-bà Loan cho hay.
 
Tương tự, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân ở chi bộ quân sự xã Đak Djrăng cũng chiếm 19,7% và 8/8 thôn đội trưởng đều là đảng viên. Ông Trần Văn Phượng-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đak Djrăng-thông tin: Năm 2019, ngoài việc kết nạp 2 đảng viên trong lực lượng dân quân và 1 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên, chi bộ còn giới thiệu 2 dân quân tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng để tạo nguồn cho những năm tiếp theo. “Các đảng viên trong lực lượng dân quân luôn gương mẫu, phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn xã không có đảng viên dân quân cũng như không có dân quân nào vi phạm kỷ luật phải xử lý”-ông Phượng chia sẻ.
 
Ngoài 10 chi bộ quân sự đã có chi ủy, huyện Mang Yang vẫn còn 2 chi bộ quân sự ở 2 xã Kon Chiêng, Kon Thụp chưa có chi ủy. Nguyên nhân là bởi, tỷ lệ người dân tộc thiểu số ở các xã này cao, trình độ học vấn của lực lượng dân quân còn hạn chế, vẫn còn tình trạng sinh nhiều con... dẫn đến việc phát triển đảng trong lực lượng dân quân gặp khó khăn. Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang cho rằng: Năm 2020, chỉ tiêu mà Đảng ủy Quân sự huyện đề ra là mỗi xã, thị trấn kết nạp 1-2 đảng viên trong lực lượng dân quân, nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 28% (riêng dân quân đạt 21,5%); xây dựng 100% chi bộ quân sự có chi ủy; 100% Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là đảng viên, Thôn đội trưởng là đảng viên đạt trên 80%. Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, Đảng ủy Quân sự huyện sẽ tăng cường công tác phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy và Đảng ủy các xã, thị trấn; đồng thời phát huy vai trò của chi ủy chi bộ quân sự các xã, thị trấn.
 
Riêng về chỉ tiêu 100% chi bộ quân sự có chi ủy, Thượng tá Nam nhấn mạnh, chỉ tiêu này hoàn toàn có thể thực hiện được vì hiện nay chi bộ quân sự xã Kon Thụp chỉ còn thiếu 1 đảng viên để đủ số lượng thành lập cấp ủy. Riêng chi bộ quân sự xã Kon Chiêng cũng đang triển khai một số giải pháp tiếp tục thực hiện công tác phát triển đảng viên, trong đó tập trung lựa chọn những thanh niên đủ điều kiện đưa vào lực lượng dân quân cơ động để tạo nguồn, phát triển đảng đảm bảo đủ chỉ tiêu thành lập chi ủy.
 
 
ANH HUY
 
 
.