.
.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho phóng viên, biên tập viên

Thứ Sáu, 01/11/2019, 10:47 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 31-10, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương năm 2019.
 

 

Ảnh: M.N
Ảnh: M.N
 
 
 
Trong 2 ngày (31-10 và 1-11), học viên được tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề liên quan đến quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng-an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, tư tưởng; phòng-chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chuyên đề không gian mạng và những vấn đề an ninh không gian mạng quốc gia...
 
MINH NGUYỄN
 
.