.
.
(GLO)- Trong 2 ngày (27 và 28-5), Quân đoàn 3 tổ chức Hội thi thủ kho quân khí giỏi với sự tham gia của 30 thí sinh, tranh tài ở các nội dung: nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên liên quan đến nghiệp vụ ngành quân khí; thi lý thuyết và thực hành chuyên môn nghiệp vụ thủ kho vũ khí, thủ kho đạn; thực hành điều lệnh đội ngũ.
 
 

 

Ảnh: Sơn Tùng
Ảnh: Sơn Tùng
 
Hội thi là dịp để Quân đoàn khảo sát, đánh giá và bồi dưỡng nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực của đội ngũ thủ kho trong toàn đơn vị nhằm đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp quản lý kho tàng, đăng ký thống kê sổ sách của ngành; công tác quy hoạch, sắp xếp, bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, khí tài, đạn dược cất chứa trong các nhà kho, kho vũ khí, khí tài, đạn dược cấp chiến dịch, chiến thuật. 
 
Qua hội thi, Quân đoàn sẽ lựa chọn các thủ kho giỏi, bồi dưỡng tham gia hội thi cấp toàn quân sắp tới.
 
SƠN TÙNG
 
.