.
.
(GLO)- Chiều 28-1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cấp tỉnh năm 2019. 
 
 
Năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan đã tổ chức triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở cấp mình bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, công tác xây dựng lực lượng đạt 11,9% so với tổng số cán bộ, công nhân viên chức; tỉ lệ đảng viên đạt 31%; đoàn viên 59%; quân số tham gia huấn luyện đạt 88%; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đạt và vượt chỉ tiêu (đối tượng 2: 23/19 đồng chí, vượt 21%; đối tượng 3: 53/80 đồng chí, đạt 66%; đối tượng 4: 176/60 đồng chí, vượt 193%)...
 
Khen thưởng các tập thể và cá nhân. Ảnh: Huy Bắc
Khen thưởng các tập thể và cá nhân. Ảnh: Huy Bắc
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thống nhất tập trung vào một số nội dung trọng tâm năm 2019, đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết lãnh đạo của Đảng, sự quản lý nhà nước về củng cố tiềm lực quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng lực lượng tự vệ “Vững mạnh rộng khắp” có số lượng hợp lý, luân phiên lực lượng đúng quy định; duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chú trọng tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng Công an, Dân quân bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội trên địa bàn...
 
Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tặng giấp khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân vì có thành tích xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018.
 
Huy Bắc
                                                                                    
 
.