.
.
(GLO)- Từ ngày 4 đến 7-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi đại đội trưởng, chính trị viên giỏi với sự tham gia của 60 thí sinh thuộc Ban Chỉ huy Quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố; các đại đội trực thuộc 3 huyện biên giới và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 

 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy
 
Các thí sinh trải qua các phần thi chung về điều lệnh, gồm nhận thức về điều lệnh và thực hành điều lệnh đội ngũ; thi thể lực: bơi tự do 100 m và vượt bãi vật cản thể lực tổng hợp. Ở nội dung thi riêng, đối với cán bộ quân sự  xây dựng kế hoạch và thực hành thông qua giáo án huấn luyện đội ngũ chiến thuật cho trung đội trưởng, xây dựng kế hoạch và thực hành báo cáo kế hoạch chiến đấu với cấp ủy; đối với cán bộ chính trị tham gia viết giáo án, thực hành giảng bài chính trị và xây dựng nghị quyết, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, chủ trì họp cấp ủy thông qua kế hoạch chiến đấu.
 
Anh Huy
.