.

Cục Chính trị Quân khu 5:

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 và học tập chính trị, giáo dục pháp luật

Thứ Ba, 22/08/2017, 14:41 [GMT+7]
.

(GLO)- Từ ngày 22 đến 24-8, Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và học tập chính trị, giáo dục pháp luật đợt 2 năm 2017 cho gần 200 cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan-chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thiếu tướng Hà Huy Long-Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Chính trị dự và chỉ đạo.

 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

 

Lớp học đã được nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”; Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; Nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; Tăng cường công tác giáo dục, quản lý bộ đội, phòng-chống có hiệu quả tệ nạn xã hội thâm nhập vào đơn vị cơ sở trong LLVT Quân khu 5; Nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Thông qua học tập, quán triệt, giúp cán bộ, chiến sĩ trong Cục nắm vững quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và các văn bản pháp luật, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đỗ Thị Ngọc Diệp

.