.

(GLO)- Sáng 21-12, Quân đoàn 3 tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ quân sự năm 2016 và xác định nhiệm vụ năm 2017. Thiếu tướng Đậu Đình Toàn-Cục Trưởng, Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu dự và chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều khẳng định, năm 2016, Quân đoàn 3 đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, chất lượng tổng hợp, khả năng cơ động và trình độ sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng lên. Nổi bật là, duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu đạt trên 95%; 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi; Sư đoàn 320 có hai đại đội kiểm tra 3 tiếng nổ đạt giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó, cán bộ trung đội, đại đội đạt 87,25%, cán bộ tiểu đoàn đạt 98,04% khá, giỏi. Có 12 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện được Hội đồng Khoa học Quân đoàn công nhận và ứng dụng tốt trong thực tiễn. Công tác Đảng, công tác chính trị hoạt động có nền nếp và đạt nhiều kết quả tốt, các cấp ủy, tổ chức đảng được củng cố, kiện toàn có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của đảng và định hướng chính trị trong mọi hoạt động; làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật được chú trọng, không ngừng chăm lo, cải thiện đời sống bộ đội.

Tại Hội nghị Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã khen thưởng 52 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và 7 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ-Tư lệnh Quân đoàn 3 chủ trì hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng
Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ-Tư lệnh Quân đoàn 3 chủ trì hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng

Năm 2017, Quân đoàn 3 xác định quyết tâm và biện pháp để không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, khả năng cơ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống. Tiếp tục thực hiện chủ trương "một tập trung, ba khâu đột phá", "ba thực chất", "ba dứt điểm", "ba mẫu mực", xây dựng Đảng bộ Quân đoàn trong sạch vững mạnh, Quân đoàn vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Sơn Tùng

.