.

(GLO)- Sáng 23-7, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức bế mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2016.
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Sau khi hoàn thành 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới theo đúng chương trình cơ bản của Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc Phòng), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục huấn luyện cho 80 chiến sĩ mới về chuyên ngành Biên phòng của Bộ Tham mưu (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng). Trong thời gian 1,5 tháng, các chiến sĩ đã được huấn luyện các nội dung về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; giữ vững biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nội dung cơ bản của chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; kết hợp giữa kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...

Đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ, pháp luật đã trang bị cho chiến sĩ những kiến thức cơ bản về pháp luật; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Đồn biên phòng; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng xâm phạm an ninh biên giới... Đồng thời giúp các chiến sĩ thuần thục các động tác kỹ-chiến thuật biên phòng; quy trình, cách thức tiến hành thực hiện các biện pháp nghiệp vụ biên phòng... Bên cạnh đó, các chiến sĩ cũng tham gia huấn luyện ngoại khóa nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao và khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi về đơn vị công tác.

Tại lễ bế mạc, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong huấn luyện. Sau lễ bế mạc, các chiến sĩ sẽ được phân công về các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Anh Huy

.