.

Binh đoàn 15:

Hợp tác với Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 19/05/2016, 15:25 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 19-5, Binh đoàn 15 (Tổng Công ty 15) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh.
 

Theo thỏa thuận, Binh đoàn 15 có trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch và quy trình nguồn nhân lực đào tạo cán bộ, công nhân viên có trình độ; tạo điều kiện thuận lợi cho Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh triển khai các trương trình tập huấn, đào tạo, thực hiện các dự án trên địa bàn Binh đoàn đứng chân.

Ở chiều ngược lại, Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, các chương trình tập huấn theo nhu cầu của Binh đoàn; tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên của Binh đoàn tham gia nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng theo các chương trình đào tạo của trường; phối hợp với Binh đoàn xây dựng, triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào sản xuất kinh doanh trong thực hiện nhiệm vụ trồng, chăm sóc cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm...

 

Ảnh: Văn Thiền
Ảnh: Văn Thiền

Hai bên thống nhất hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng và cùng nhau phát triển, hàng năm có sơ-tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nội dung ký kết và đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp theo.

Văn Thiền

.