.

Sư đoàn 320: Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Thứ Sáu, 15/01/2016, 11:01 [GMT+7]
.

(GLO)- Là một trong những đơn vị trực thuộc Quân đoàn 3, những năm qua, Sư đoàn 320 (Đoàn Đồng Bằng) luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, tích cực huấn luyện đêm, huấn luyện hành quân dã ngoại, huấn luyện đánh địch trong địa hình và thời tiết phức tạp... Chính vì thế, chất lượng huấn luyện của đơn vị ngày một nâng cao, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.

Đại tá Trần Ngọc Sơn
Đại tá Trần Ngọc Sơn

Năm 2015, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng huấn luyện, bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn tác chiến với vũ khí trang bị  có trong biên chế. Trong huấn luyện, đơn vị chú trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện kết hợp với rèn luyện bộ đội nên chất lượng huấn luyện, diễn tập ở các cấp đều đạt khá, giỏi. Sư đoàn có sự chuyển biến tích cực về xây dựng đơn vị chính quy, quản lý kỷ luật và chấp hành điều lệnh, thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện có nhiều đổi mới, đảm bảo chất lượng tốt. Đơn vị đã đầu tư hàng tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công để xây dựng, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình, vật chất bảo đảm cho huấn luyện; phát huy tốt phong trào sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Sư đoàn đã làm tốt công tác bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ, tham quan huấn luyện điểm, rút kinh nghiệm nhất là đối với cán bộ trung đội, đại đội. Năm 2015, Sư đoàn tổ chức được 30 lớp tập huấn cho 718 lượt cán bộ, đạt 95,6%. Sư đoàn có hình thức khen thưởng và kỷ luật nhằm động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ tự học, tự rèn để nâng cao trình độ. Các nội dung tập trung bồi dưỡng bao gồm phương pháp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, bộ binh cơ giới, binh chủng, diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật, phương pháp soạn giáo án và thông qua giáo án huấn luyện tại thực địa.

 

A3nh: T.N.S
Ảnh: T.N.S

Trong quá trình huấn luyện, Sư đoàn đã tích cực đổi mới cách thức tổ chức và phương pháp huấn luyện, tăng tỷ lệ thời gian huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện thể lực; tập trung huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, huấn luyện ăn ở trong điều kiện dã ngoại dài ngày, diễn tập chiến đấu hiệp đồng binh chủng, diễn tập thực binh có bắn đạn thật; nâng cao chất lượng diễn tập vòng tổng hợp. Chất lượng tổ chức hội thi, hội thao, công tác kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả huấn luyện cũng được thực hiện chặt chẽ và nghiêm túc. Sư đoàn đã tổ chức thực hiện 100% nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện theo kế hoạch cho các đối tượng, bảo đảm 98,7% quân số tham gia huấn luyện. Kết quả kiểm tra có 100% các nội dung, khoa mục đều đạt khá, nhiều nội dung đạt giỏi. Đặc biệt năm 2015 là năm thứ hai liên tiếp Sư đoàn có hai đại đội huấn luyện chiến sĩ mới đạt 3 tiếng nổ giỏi.

Một trong những biện pháp được cấp ủy các cấp hết sức coi trọng đó là thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện. Hàng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Sư đoàn tập trung quán triệt mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện, đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, trong đó tập trung vào các nội dung biện pháp cụ thể, đi vào khâu yếu, mặt yếu của từng khoa mục. Từ đó có những chỉ đạo sát đúng với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Bám sát định hướng chỉ đạo của trên, nhiệm vụ của mình, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng quyết tâm, cam kết thi đua với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện.

Tự hào với truyền thống “Đoàn kết, nghiêm túc, dũng cảm, chiến thắng” trong 65 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, những năm tiếp theo, Sư đoàn 320 tiếp tục phấn đấu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trên giao.                                                                            

Đại tá Trần Ngọc Sơn
Quyền Sư đoàn trưởng

.