.

(GLO)- Trở lại địa bàn chiến lược Tây Nguyên, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 luôn đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, ra sức rèn luyện, tích cực sáng tạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, xây dựng Sư đoàn ngày càng lớn mạnh, trưởng thành theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Kế thừa, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, nhiều năm qua, Đảng ủy-Chỉ huy Sư đoàn đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, tình hình nhiệm vụ của Quân đội, Quân đoàn và đơn vị nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, các đơn vị còn thường xuyên giáo dục về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Sư đoàn, nhiệm vụ của Sư đoàn trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên…

 

Tham gia xây dựng đơn vị. Ảnh: A.H
Tham gia xây dựng đơn vị. Ảnh: A.H

Đặc biệt, các đơn vị đã tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục cho phù hợp, trong đó coi trọng giáo dục nâng cao nhận thức kết hợp với xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng cho bộ đội thông qua các hoạt động thực tiễn. Hơn thế, những năm gần đây, đơn vị còn thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những việc làm thiết thực, có tính giáo dục cao, từng bước tạo chuyển biến về nhận thức, hành động.

Đối với công tác huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn-Sư đoàn trưởng, cho biết: Sư đoàn đã có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện, trong đó bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; vận dụng linh hoạt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp”, chủ động xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, trong đó coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn tác chiến và vũ khí trang bị có trong biên chế. Hàng năm, Sư đoàn đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình học cụ… bảo đảm cho công tác huấn luyện. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ cũng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, trước khi bước vào huấn luyện, cấp ủy các cấp ra Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, trong đó tập trung vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu của từng khoa mục… từ đó có những chỉ đạo sát, đúng với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị luôn bám sát quan điểm “Huấn luyện thực chất, học thực chất và kiểm tra thực chất”, không ngừng đổi mới phương pháp huấn luyện, kết hợp chặt chẽ với hội thi, hội thao để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, lấy thực hành là chính, tăng huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại,… Đặc biệt, những năm gần đây, Sư đoàn đã chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận.

 

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: A.H
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: A.H

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tích cực chủ động đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, tạo sức mạnh đoàn kết thống nhất cao; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Sư đoàn có bước tiến bộ rõ rệt; tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm dưới 0,3%. Cùng với đó, thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, các đơn vị đã chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tìm ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt các quy định về công tác kỹ thuật, khắc phục tình trạng xuống cấp của các loại vũ khí, thiết bị kỹ thuật. Hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được vận dụng sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Công tác bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội ngày càng được cải thiện. Cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp; các đơn vị tích cực củng cố, sửa chữa doanh trại và đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh-sạch-đẹp” trong toàn Sư đoàn. Ngoài ra, các đơn vị cũng tích cực củng cố các buồng điều trị, bệnh xá, vườn thuốc Nam; đến nay, 100% các đơn vị trong toàn Sư đoàn đạt tiêu chuẩn “Đơn vị quân y 5 tốt” và chất lượng chăm sóc sức khỏe của bộ đội không ngừng nâng cao.

Anh Huy

.