.

Tập trung xây dựng Chư Prông giàu mạnh

Thứ Bảy, 17/02/2018, 06:22 [GMT+7]
(GLO)- Năm 2017, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền các cấp và tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn nên huyện Chư Prông đã đạt được những kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên, quốc phòng-an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và kiện toàn. Đây chính là tiền đề quan trọng để huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.
 

 

Một góc thị trấn Chư Prông.
Một góc thị trấn Chư Prông.
 
Năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện là 57,5 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch tỉnh giao và 122,3% Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Tổng giá trị sản xuất hơn 5.400 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, nông-lâm-ngư nghiệp đạt 3.400 tỷ đồng, công nghiệp-xây dựng đạt hơn 880 tỷ đồng, ngành dịch vụ đạt hơn 1.125 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện hơn 69 tỷ đồng, đến nay số vốn giải ngân và khối lượng thi công đạt 100% kế hoạch.
 
Huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, đến nay toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Bàu Cạn, Ia Drăng, Ia Phìn và Ia Băng. Tính đến cuối năm 2017, toàn huyện đã cấp được 96.343 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 36.058,88 ha, đạt tỷ lệ 92,45% diện tích đất cần cấp. Huyện đã cấp đổi, cấp mới 452 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số vốn 266 tỷ đồng, thành lập mới 4 hợp tác xã nông nghiệp. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện đạt hơn 73 ngàn ha. Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh tái canh cà phê, sử dụng giống mới; đẩy mạnh liên kết giữa “4 nhà” (nhà nông, doanh nghiệp, nhà khoa học với sự hỗ trợ của Nhà nước) và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện đã tiến hành tái canh 588 ha cà phê, 138 ha điều, xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững... Kinh tế phát triển nên thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn ngày một nâng lên, năm 2017 thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm. Trong năm, toàn huyện có 962 hộ thoát nghèo (722 hộ đồng bào dân tộc thiểu số), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,16%.
 
 
  Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Chư Prông đi kiểm tra ở cơ sở.  Ảnh: V.H
Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Chư Prông đi kiểm tra ở cơ sở. Ảnh: V.H
 
Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị cũng có những chuyển biến tích cực. Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho cán bộ, đảng viên.  Xác định công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng nguồn để kết nạp đảng viên. Trong năm, Đảng bộ đã kết nạp 237 quần chúng vào Đảng, đạt 6,58%. Đến nay, toàn huyện có 142/303 chi bộ trực thuộc Đảng ủy có chi ủy, đạt tỷ lệ 46,8%. Bên cạnh đó, công tác cán bộ cũng được quan tâm, chỉ đạo gắn với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị huyện và cơ sở. Huyện đã hoàn thiện đề án xây dựng vị trí việc làm của khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể. Huyện cũng đã cử hàng trăm lượt cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có những chuyển biến tích cực, qua đó thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
 
Năm 2018 là năm “bản lề” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Chính vì thế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện quyết tâm đổi mới toàn diện hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy vai trò trách nhiệm, tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
 
 
Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018
 
Về kinh tế-xã hội: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,37%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 64,1 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 1.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,16%; số lao động được giải quyết việc làm 1.800 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo 32,5%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 20,89%; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu/năm.
 
Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh trên 50%, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; tỷ lệ chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy 45%; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt trên 6% so với tổng số đảng viên hiện có.
 
 Bùi Viết Hội
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
.
.
.
.