.
.

(GLO)- Ngày 23-11, UBND thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.


 

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Sang
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Sang

 

Năm 2022 tình hình kinh tế-xã hội của thị xã đạt được nhiều kết quả khả quan. Kinh tế tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng khá, ước tổng giá trị sản xuất năm 2022 (theo giá so sánh năm 2010) là 3.879,1 tỷ đồng, đạt 100,23% so với kế hoạch và tăng 8,47% so với năm 2021; trong đó, nông, lâm, ngư nghiệp tăng 6,27%, công nghiệp-xây dựng tăng 8,08%, thương mại-dịch vụ tăng 9,93%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 124 tỷ đồng, đạt 107,11% so với dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND thị xã giao, tăng 12,38% so với năm 2021. Về nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng là 11.561,48 ha, đạt 100,76% kế hoạch và tăng 0,96% so với năm 2021; tổng sản lượng lương thực có hạt 22.992,23 tấn, đạt 99,62% kế hoạch và tăng 2,11% so với năm 2021.

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, phát triển, đáp ứng nhiệm vụ phòng-chống dịch trong tình hình mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, đảm bảo tiến độ theo chương trình; triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trong 21 chỉ tiêu mà Nghị quyết của HĐND thị xã đã đề ra trong năm 2022, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu không đạt đó là chỉ tiêu về số doanh nghiệp thành lập mới; diện tích rừng trồng mới; tỷ lệ hộ cận nghèo (chuẩn nghèo 2021-2025); làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đồng thời đề xuất các giải pháp hiệu quả nhất để đảm bảo đạt và vượt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

 

NGUYỄN SANG

 

.