.
.

Gia Lai: Hướng dẫn tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh thuộc lĩnh vực giáo dục

Thứ Năm, 22/09/2022, 08:35 [GMT+7]
.

(GLO)- Thực hiện đề nghị của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai, mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Công văn số 2377/SGDĐT-GDMNTH gửi phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố về việc hướng dẫn tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh thuộc lĩnh vực giáo dục theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Theo đó, tại tiêu chí 8 (Phụ lục I, Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg) có 6/8 nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục. Để đảm bảo thực hiện hiệu quả tiêu chí, Sở GD-ĐT đã hướng dẫn cụ thể yêu cầu cần đạt của từng nội dung.

 

Các địa phương phải thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS đảm bảo 100%. Ảnh: Mộc Trà
Để đạt đô thị văn minh, các phường, thị trấn phải thực hiện chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS đảm bảo 100%. Ảnh: Mộc Trà

 

Cụ thể, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) không quá 15%. Các trường thuộc phường, thị trấn (mầm non, tiểu học, THCS hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định của Bộ GD-ĐT và có ít nhất 60% trở lên số trường học trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS đảm bảo 100%; đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1 trở lên, phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 trở lên và xóa mù chữ mức độ 1 trở lên theo quy định của Bộ GD-ĐT.

 

Ngoài ra, 70% học sinh tốt nghiệp THCS phải được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, theo chương trình giáo dục thường xuyên kết hợp với học nghề); tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đạt 80% trở lên đối với phường và 70% trở lên đối với thị trấn. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo phải đạt trên 50% đối với phường và trên 40% đối với thị trấn.

 

MỘC TRÀ

 

.