.
.

Gia Lai: Hơn 2 tỷ đồng xây dựng vỉa hè đường Ngô Gia Khảm

Thứ Sáu, 05/08/2022, 09:02 [GMT+7]
.
(GLO)- Hội đồng nhân dân TP. Pleiku vừa ban hành 2 nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Vỉa hè đường Ngô Gia Khảm (bên phải tuyến từ cầu đến số nhà 80; bên trái tuyến từ cầu đến hẻm 162 Trường Chinh) và Dự án Vỉa hè đường Ngô Gia Khảm (đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân đến cầu Ngô Gia Khảm).
 
 
Theo đó, đối với Dự án Vỉa hè đường Ngô Gia Khảm (bên phải tuyến từ cầu đến số nhà 80; bên trái tuyến từ cầu đến hẻm 162 Trường Chinh) do UBND phường Phù Đổng quản lý dự án. Quy mô đầu tư theo dự kiến là lát vỉa hè bằng gạch Terrazzo (40x40x3) cm, diện tích khoảng 2.850 m2; hố trồng cây và các hạng mục phụ khác.
 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
 
Tổng mức đầu tư dự kiến là 1,619 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách Nhà nước 1,314 tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp 305 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong năm 2023. Theo đó, năm 2022, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; lập, thẩm định và quyết định đầu tư dự án. Năm 2023, triển khai thi công, hoàn thành dự án.
 
Đối với Dự án Vỉa hè đường Ngô Gia Khảm (đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân đến cầu Ngô Gia Khảm) do UBND phường Hội Phú quản lý dự án. Quy mô đầu tư theo dự kiến là lát vỉa hè bằng gạch Terrazzo; chiều dài khoảng 160,59 m, diện tích 853,3m2; xử lý hệ thống thoát nước; bó vỉa, đan rãnh; hố trồng cây và các hạng mục phụ. Tổng mức đầu tư khoảng 422 triệu đồng, trong đó, ngân sách thành phố 356 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp 66 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án theo dự kiến là năm 2023. Theo đó, năm 2022, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; lập, thẩm định và quyết định đầu tư dự án; năm 2023, triển khai thi công, hoàn thành dự án.
 
Hội đồng nhân dân TP. Pleiku giao UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường Phù Đổng, Hội Phú chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án Vỉa hè đường Ngô Gia Khảm (bên phải tuyến từ cầu đến số nhà 80; bên trái tuyến từ cầu đến hẻm 162 Trường Chinh) và Dự án Vỉa hè đường Ngô Gia Khảm (đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân đến cầu Ngô Gia Khảm) trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định khác có liên quan.
 
Giao UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường Phù Đổng, Hội Phú và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết. Thường trực HĐND, 2 ban của HĐND, các Tổ Đại biểu HĐND, đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
 
LỆ HẰNG
 
 
 
 
.