.
.

Gia Lai: Kiểm tra, chấn chỉnh thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch

Thứ Bảy, 20/11/2021, 18:08 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 20-11, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1880/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 thích ứng tình hình mới.

 

Để tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng-chống dịch Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý khẩn trương chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ, Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 30-10-2021 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 5-11-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục triển khai cấp bách công tác phòng-chống dịch gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh như sau:
 

Sở Công thương chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác phòng-chống dịch và việc chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch tại hệ thống chợ, siêu thị. Ảnh: Đức Thụy
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công thương chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác phòng-chống dịch và việc chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch tại hệ thống chợ, siêu thị. Ảnh: Vũ Thảo


Sở Công thương chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác phòng-chống dịch và việc chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch tại hệ thống chợ, siêu thị, khu, cụm công nghiệp, các nhà máy có đông lao động trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông-Vận tải chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công tác phòng-chống dịch và việc chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng (xe taxi, xe buýt, xe khách...).

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công tác phòng-chống dịch và việc chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch của các khách sạn, cơ sở lưu trú, khu vui chơi giải trí, các điểm du lịch, hoạt động thể dục thể thao, các loại hình dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường truyền thông về tình hình, các chủ trương, chính sách, biện pháp trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác phòng-chống dịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; chú trọng tuyên truyền việc thực hiện Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 30-10-2021 của UBND tỉnh Gia Lai về Phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để các cấp chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, tự giác, đồng thuận, chung tay thực hiện vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân là trên hết, trước hết.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chặt chẽ, có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định, hướng dẫn chuyên môn của ngành Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh; tuyệt đối không được chủ quan, cảm tính, tùy tiện trong chỉ đạo, điều hành phòng-chống dịch. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác phòng-chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các loại hình dịch vụ, nơi công cộng... trên địa bàn quản lý, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

 

KIỀU PHAN
 

.