.
.

UBND tỉnh Gia Lai giao cho ngành Giáo dục- Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học 2021-2022

Thứ Hai, 20/09/2021, 19:41 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 20-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1357/UBND-KGVX về việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh “về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của ngành theo lộ trình từng năm học.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có giải pháp hỗ trợ, không để học sinh không có sách giáo khoa trong năm học mới. Ảnh: Mộc Trà
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có giải pháp hỗ trợ, không để học sinh không có sách giáo khoa trong năm học mới. Ảnh: Mộc Trà
 
Căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở GD-ĐT phối hợp với ngành Y tế và các địa phương đánh giá mức độ nguy cơ, ảnh hưởng của dịch để kịp thời quyết định hoặc tham mưu UBND tỉnh phương án dạy và học đảm bảo phương châm “an toàn mới đi học, đi học phải an toàn”; triển khai, thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng-chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch năm học với các phương án, giải pháp dạy học linh hoạt, phù hợp để ứng phó với diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 sao cho việc học không bị gián đoạn, đảm bảo nội dung chương trình. Tập trung nguồn lực, tranh thủ các nguồn tài trợ đầu tư thiết bị hỗ trợ cho học sinh khó khăn không có điều kiện học trực tuyến nhằm đảm bảo việc ngừng đến trường nhưng không ngừng học; đặc biệt chú trọng triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Đối với giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến; chỉ tổ chức cho trẻ đi học khi tình hình dịch trên địa bàn đã được kiểm soát chặt chẽ…
 
Cùng với đó, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh về quy định mức thu học phí, miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; việc hỗ trợ bếp ăn cho trường dưới 30 học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát cắt giảm và tiết kiệm tối đa các chi phí để giữ ổn định, không tăng các khoản thu đầu năm học; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu. 
 
Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các kỹ năng cần thiết để tiến hành dạy học trực tuyến, đào tạo từ xa; xây dựng và khai thác có hiệu quả nền tảng dạy và học trực tuyến dùng chung, hệ thống bài giảng chuẩn hóa, kho học liệu điện tử chia sẻ; hướng dẫn, các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết, cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Ngoài ra, triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS theo quy định; tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế và tuyển dụng giáo viên; có giải pháp hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành bị ảnh hưởng do dịch Covid-19…
 
Phương án dạy và học phải đảm bảo phương châm “an toàn mới đi học, đi học phải an toàn”. Ảnh Mộc Trà
Phương án dạy và học phải đảm bảo phương châm “an toàn mới đi học, đi học phải an toàn”. Ảnh: Mộc Trà
 
Tại Công văn này, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay việc bổ sung sách giáo khoa vào tủ sách dùng chung; hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh dân tộc thiểu số, không để học sinh không có sách giáo khoa khi bước vào năm học mới. Chỉ đạo các trường học giám sát chặt chẽ sức khỏe những học sinh sau thời gian cách ly y tế, đảm bảo sức khỏe tốt mới đến trường. Tại các trường học bố trí một phòng cách ly y tế tạm thời nếu có học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 cấp huyện xác định 4 mức độ nguy cơ được thể hiện tới cấp xã trên bản đồ dịch tễ để làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai phương án dạy và học.
 
Thêm vào đó, tập trung ưu tiên cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp 1, 2 và 6; tích cực vận động và thực hiện các giải pháp để ngăn ngừa học sinh có hoàn cảnh khó khăn bỏ học; không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; không để xảy ra tình trạng “lạm thu” trong các cơ sở giáo dục. Khuyến khích, hỗ trợ mô hình trường bán trú dân nuôi phù hợp với điều kiện địa phương.
 
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành phải phối hợp chặt chẽ với ngành GD-ĐT để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm học 2021-2022.
 
MỘC TRÀ
 
.