.
.

Triển khai Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn

Thứ Năm, 01/07/2021, 14:39 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 1-7, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng-Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị. 
 
 
quang cảnh hội nghị triển khai quy định số 11 tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Anh Huy
 
Tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có sự tham dự của các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; TS. Nguyễn Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.
 
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS-TS. Nguyễn Xuân Thắng quán triệt một số nội dung quy định về trường chính trị chuẩn; các mức độ, thời gian đánh giá; tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, mức 2; quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Thời gian đánh giá các tiêu chí để công nhận trường chính trị chuẩn là 5 năm trở về trước, kể từ thời điểm trường nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận. Việc công nhận trường chính trị chuẩn nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác. Quá trình đánh giá, công nhận trường chính trị chuẩn tuân thủ đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan và công khai, minh bạch. 
 
Tham gia ý kiến thảo luận tại hội nghị, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai nêu kiến nghị với các ban, ngành Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nên có cơ chế, chỉ tiêu riêng cho các trường chính trị để các trường căn cứ vào phân cấp cán bộ quản lý và cử cán bộ đi học cho phù hợp với lộ trình. Đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cần có sự chỉ đạo, thống nhất từ Trung ương đến địa phương và sự ủng hộ của các bộ, ngành. Quan tâm thực hiện đầy đủ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 7-6-2019 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030. 
 
Theo TS. Nguyễn Thái Bình, sau hội nghị này, đơn vị sẽ có tờ trình xin chủ trương xây dựng đề án để công nhận Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1. 
 
ANH HUY
 
.