.
.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Khẩn trương hoàn thiện quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng

Thứ Bảy, 03/07/2021, 19:41 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 3-7, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 114/TB-VP về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp trực tuyến nghe báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, sáng 24-6-2021, các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến để nghe báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh.


Tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên UBND tỉnh, Sở Công thương, Sở Giao thông-Vận tải, Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố có đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (huyện Ia Grai có văn bản thống nhất các nội dung và cử lãnh đạo Hạt Kiểm lâm dự do huyện bận họp HĐND); các phòng ban chuyên môn; lãnh đạo các xã, các đơn vị chủ rừng đứng chân trên địa bàn.

 

Lực lượng Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang và người dân tham gia trồng rừng. Ảnh: Nguyễn Diệp
Lực lượng quản lý rừng phòng hộ Mang Yang và người dân tham gia trồng rừng. Ảnh: Nguyễn Diệp


Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo quá trình tổ chức triển khai; đơn vị tư vấn báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh; ý kiến tham gia của 17 huyện, thị xã, thành phố (17/17 huyện, thị xã, thành phố thống nhất, riêng huyện Kbang có ý kiến thêm về việc chuyển 2.772,94 ha không chuyển sang rừng đặc dụng ở xã Đak Roong); ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh; ý kiến giải trình, bổ sung của Sở Nông nghiệp và PTNT, đơn vị tư vấn; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

Ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của các cơ quan ban ngành, các địa phương đối với kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng trong thời gian qua; thể hiện ở việc số lượng đại biểu tham dự và phát biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Cơ bản thống nhất về cách làm của đơn vị tư vấn, của Sở Nông nghiệp và PTNT; quá trình triển khai rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng đảm bảo chặt chẽ, khoa học, có sự thống nhất cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành có liên quan.

Những nội dung Sở Nông nghiệp và PTNT, đơn vị tư vấn cần bổ sung, hoàn chỉnh gồm: Bổ sung, diễn giải cụ thể về tăng, giảm diện tích rừng trước và sau rà soát; phân tích rõ diện tích đưa vào, đưa ra giữa các loại rừng; xác định rõ các loài cây, trong điều kiện nào được xem là cây rừng theo đúng quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT; xác định đúng thực trạng và chủ thể quản lý, đồng thời cần đề xuất địa phương có các biện pháp quản lý cụ thể. Căn cứ các quy định của Trung ương, định hướng của Bộ Nông nghiệp và PTNT để có hướng đề xuất tỷ lệ các loại rừng: đặc dụng, phòng hộ, sản xuất của tỉnh thời gian tới cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Cùng với đó, xem xét lại bố cục của Tờ trình và giải trình cụ thể các nội dung có thay đổi, làm việc lại với huyện Kbang để thống nhất số liệu cụ thể (nếu có). Phải phản ảnh cụ thể diện tích đất dành cho phát triển lâm nghiệp, để trồng rừng, không để đất trống ngoài quy hoạch lâm nghiệp không có cơ quan quản lý. Hoàn thiện lại kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng báo cáo UBND tỉnh để trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình Bộ Nông nghiệp và PTNT xin ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII. Sau khi được phê duyệt phải cung cấp kết quả cho các địa phương để quản lý chặt chẽ.

Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng; triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số để phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng, nhằm phát hiện sớm các vị trí cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái phép…; có văn bản đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn cụ thể về cơ chế cho thuê môi trường rừng để sản xuất dược liệu; sớm trình UBND tỉnh phê duyệt Khung giá rừng để triển khai thực hiện.

 

KIỀU PHAN

 

.