.
.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII dự kiến diễn ra vào ngày 29-6

Thứ Hai, 14/06/2021, 11:17 [GMT+7]
.

(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 273/TB-HĐND về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

 

Quang cảnh Kỳ họp thứ 19 (tổng kết nhiệm kỳ) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh Kỳ họp thứ 19 (tổng kết nhiệm kỳ) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). Ảnh: Đức Thụy

 

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh ngày 4-6-2021, Thường trực HĐND tỉnh thông báo về dự kiến thời  gian, địa điểm, nội dung chương trình Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Theo đó, Kỳ họp dự kiến tổ chức ngày 29-6-2021, tại Hội trường 2-9, TP. Pleiku. Tại kỳ họp, dự kiến xem xét, quyết định các nội dung, gồm:

Hội đồng nhân dân tỉnh nghe đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng thời, HĐND tỉnh bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026: bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban của HĐND tỉnh. Cụ thể: bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); Quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); Quyết định số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Cùng với đó, HĐND tỉnh bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND tỉnh (gồm: bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), các Ủy viên UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); bầu Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét, ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XII; xem xét, quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

 

KIỀU PHAN

 

.