.
.

Đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch

Thứ Tư, 16/06/2021, 05:47 [GMT+7]
.

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch.

 


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch bền vững gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, đề cao vai trò của người đứng đầu địa phương trong xây dựng, triển khai các giải pháp về bảo đảm an ninh du lịch.

 

Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku). Ảnh Phan Nguyên
Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Nguyên

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Phối hợp quản lý, điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai kịp thời các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, nhất là trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, công tác quy hoạch, nâng cấp các điểm du lịch hiện có, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ...

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định các khu vực, hành lang, địa điểm cho nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng cần chú ý trong quy hoạch và phát triển du lịch và tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu về quốc phòng liên quan đến hoạt động du lịch, tham gia thẩm định, có ý kiến liên quan đến các quy định về quốc phòng trong các hồ sơ, cấp phép các quy hoạch, đề án, dự án đầu tư du lịch.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch và của các cơ quan, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

 

HẠ VY

 

.