.
.

Bế mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)

Thứ Ba, 29/06/2021, 16:41 [GMT+7]
.

(GLO)- Chiều 29-6, tiếp tục các nội dung của kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã tiến hành bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

 

Theo kết quả bầu, Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 vị. Trong đó, đại diện khối Mặt trận và các đoàn thể có 10 vị; khối cơ quan Nhà nước (các sở, ngành) 13 vị; đại diện khối kinh tế, doanh nghiệp 1 vị; cán bộ hưu trí 7 vị.

 

 Quang cảnh kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Đức Thụy


Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, từ ngày 10 đến 16-5-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức 138 hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Các ý kiến tập trung ở nhiều lĩnh vực như: cơ sở hạ tầng, công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên môi trường, nông nghiệp, chế độ, chính sách; y tế, giáo dục…

Các đại biểu cũng xem xét, ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Theo đó, HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) dự kiến tổ chức 2 kỳ họp thường lệ vào cuối tháng 7 và đầu tháng 12-2021.

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã hoàn thành các nội dung, chương trình của kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII-đánh giá: “Với tinh thần dân chủ, công tâm và trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh đã lựa chọn và bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các ban của HĐND tỉnh; thông qua số lượng Ủy viên các ban của HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh. Việc tiến hành bầu cử các chức danh trên được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật với số phiếu bầu tập trung, đạt tỷ lệ cao, thể hiện sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh đối với các đồng chí được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền của tỉnh. Đây là những quyết định rất quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt cả nhiệm kỳ tổ chức, hoạt động của HĐND và UBND tỉnh. Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh khóa XII đã quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và xem xét, thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh”.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nêu rõ: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của HĐND các cấp là “Phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND sớm ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các cơ chế giám sát, chất vấn của HĐND; đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri, của các sở, ngành và chính quyền địa phương. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri và xã hội quan tâm.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII Hồ Văn Niên phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Đức Thụy
Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Đức Thụy


Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương nâng cao vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới; rà soát, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình mới. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, nhất là quan hệ phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND-UBND-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam-Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát huy vai trò quan trọng của MTTQ các cấp trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung.

Đặc biệt, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị ngay sau kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII và động viên Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, các vị đại biểu HĐND tỉnh, nhất là những đại biểu lần đầu tham gia HĐND cần tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật; phát huy tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; thường xuyên liên hệ chặt chẽ, mật thiết, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, thật sự là cầu nối giữa cử tri với chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

 

PHƯƠNG LINH

 

.