.
.

Gia Lai đẩy mạnh hoạt động của tổ Covid cộng đồng

Thứ Hai, 31/05/2021, 09:32 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 652/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.

 

 UBND tỉnh yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất an toàn trong từng phân xưởng, xí nghiệp. Ảnh: Như Nguyện
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất an toàn trong từng phân xưởng, xí nghiệp. Ảnh: Như Nguyện

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng-chống dịch. Tiến hành kiện toàn, thành lập ngay tổ Covid cộng đồng ở tất cả các khu dân cư, các khu-cụm công nghiệp, doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện và tổng hợp báo cáo về thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh việc thành lập, hoạt động của tổ Covid cộng đồng trước ngày 5-6-2021. Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn ngay nhiệm vụ của tổ Covid cộng đồng để các địa phương, các khu-cụm công nghiệp, doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy thực hiện theo quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Sở Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp trong các khu-cụm công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất tập trung đông người khẩn trương lập danh sách công nhân, địa chỉ cư trú, phương tiện vận chuyển, phối hợp với các địa phương liên quan để theo dõi và có biện pháp quản lý chặt chẽ theo nguyên tắc phòng-chống dịch an toàn.

 

Xây dựng kế hoạch sản xuất an toàn trong từng phân xưởng, xí nghiệp. Hướng dẫn công nhân làm việc và sinh hoạt tại nơi sản xuất, nơi cư trú an toàn, thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng-chống dịch. Tổ chức, bố trí phương tiện vận chuyển công nhân theo nguyên tắc an toàn, đảm bảo yêu cầu về phòng-chống dịch.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổ chức cách ly tập trung, chỉ đạo quản lý chặt chẽ các trường hợp F1, F2 và các trường hợp giám sát y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế, bắt buộc các trường hợp này phải cài đặt Bluezone để theo dõi phòng-chống dịch.

 

NHƯ NGUYỆN

 

.