.
.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại cuộc họp về tăng cường phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Thứ Sáu, 29/01/2021, 20:02 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 29-1, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 17/TB-VPUB về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp về tăng cường phòng-chống dịch bệnh Covid-19.
 

 

 

 

GLO

 

.