.
.

(GLO)- Là huyện thuần nông với xuất phát điểm khá thấp nhưng sau hơn 3 thập kỷ thành lập, Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã thực sự “thay da đổi thịt”. Đáng chú ý, bằng nỗ lực và ý chí vươn lên không ngừng của cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân các dân tộc trong huyện, 5 năm trở lại đây, Kông Chro đã có nhiều bứt phá đáng ghi nhận, tạo đà cho bước phát triển vững chắc ở giai đoạn tiếp theo.

 


Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020) trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Kông Chro đã đoàn kết, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực với tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 12,03%/năm (vượt 1,53% so với chỉ tiêu Nghị quyết). Đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất đạt 4.383,8 tỷ đồng (gấp 1,77 lần so với năm 2015); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31 triệu đồng/năm (vượt 11 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng các ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản chiếm 44,3%, công nghiệp và xây dựng chiếm 35,7%, dịch vụ chiếm 20%.

 

Thị trấn Kông Chro nhìn từ trên cao. Ảnh: Đình Chiến
Thị trấn Kông Chro nhìn từ trên cao. Ảnh: Đình Chiến


Theo ông Trần Cao Nguyên-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kông Chro, nhiệm kỳ qua, địa phương đã tập trung tái cơ cấu sản xuất nông-lâm nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Nhiều loại giống bắp, lúa, điều cũ được thay bằng giống mới, mang lại giá trị kinh tế cao. Huyện cũng đã đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp; hình thành một số vùng sản xuất cây ăn quả theo mô hình VietGAP như: quýt đường, na dai, thanh long, nhãn lồng...

Cùng với đó, ngành công nghiệp-xây dựng cũng duy trì mức tăng trưởng khá với tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 15,14%; giá trị sản xuất năm 2020 đạt 1.522,8 tỷ đồng (gấp 2 lần so với năm 2015). Công tác quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Tổng thu ngân sách 5 năm qua ước đạt trên 118 tỷ đồng (bình quân hàng năm tăng 5,6%). Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được chú trọng; hoạt động xúc tiến đầu tư, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; niềm tin của doanh nghiệp đối với địa phương được nâng lên.

“Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, tạo được sự đồng thuận, chung tay góp sức thực hiện trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Tổng vốn đầu tư cho chương trình giai đoạn 2015-2020 là 1.066 tỷ đồng. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống, thu nhập của bà con được nâng lên. Dự kiến đến hết năm 2020, huyện có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 làng nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 14,5 tiêu chí”-ông Trần Cao Nguyên thông tin thêm.

 

Một góc trung tâm huyện Kông Chro. Ảnh: Hồng Thi
Một góc trung tâm huyện Kông Chro. Ảnh: Hồng Thi


Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện và nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 85% hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh, 99,9% hộ dùng điện lưới quốc gia. Các ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện tốt chương trình phối hợp trong công tác giảm nghèo; phong trào giúp nhau làm kinh tế được triển khai rộng rãi, thiết thực. Nhờ đó, tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 7,57%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; tai nạn giao thông được kiềm chế giảm trên cả 3 tiêu chí.

Một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong 5 năm qua là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Liên quan đến nội dung này, Bí thư Huyện ủy Trần Cao Nguyên cho biết: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng bộ tập trung thực hiện và tạo được chuyển biến tích cực, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được nâng lên, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có tiến bộ. Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cũng được đẩy mạnh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

 

Hàng năm, qua xếp loại có trên 50% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được quan tâm; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 558 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 2.301 đồng chí. Đến nay, toàn huyện có 63/74 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy, chiếm tỷ lệ 85,13% (tăng 63,21% so với đầu nhiệm kỳ); 32/32 trường học có chi bộ độc lập (đạt 100% Nghị quyết); 14/14 chi bộ quân sự xã, thị trấn có chi ủy (tăng 50% so với đầu nhiệm kỳ).

 

Công trình cầu Yang Trung (thị trấn Kông Chro) có kinh phí đầu tư 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020. Ảnh: Hồng Thi
Công trình cầu Yang Trung (thị trấn Kông Chro) có kinh phí đầu tư 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, dự kiến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: Hồng Thi


“Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề cho sự phát triển về mọi mặt của huyện ở giai đoạn tiếp theo. Bước sang nhiệm kỳ mới, huyện xác định tập trung nguồn lực để phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng tái cơ cấu, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn; phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp đến năm 2025 đạt 2.887,4 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 8,7%. Kết hợp xây dựng nông thôn mới với từng bước đô thị hóa nông thôn. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp-xây dựng; phát triển nhanh và đa dạng ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có lợi thế. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn về thu hút đầu tư vào địa bàn huyện, tăng thu ngân sách. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, huy động các nguồn lực xã hội, xây dựng các thiết chế văn hóa, phát triển du lịch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn cán bộ có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới”-Bí thư Huyện ủy Kông Chro cho hay.

 HỒNG THI

.