.
.

Đại hội Thi đua yêu nước là sự kiện chính trị rất quan trọng

Thứ Sáu, 21/08/2020, 06:46 [GMT+7]
.

(GLO)- Lời Tòa soạn: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X nhằm ghi nhận và biểu dương thành quả trong phong trào thi đua yêu nước của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Liên quan đến công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Quảng Hà-Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh.

 * P.V: Xin ông cho biết ý nghĩa của hội nghị điển hình tiên tiến các cấp cũng như đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh?

- Ông NGUYỄN QUẢNG HÀ: Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X nhằm đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IX (năm 2015) đến nay trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian tới.

 

Thông qua Đại hội sẽ rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

 

Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Đ.Y
Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Đinh Yến


Đại hội cũng nhằm ghi nhận và biểu dương thành quả trong phong trào thi đua yêu nước của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu ở các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh ở từng ngành, đơn vị và địa phương.

* P.V: Hiện nay, công tác tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ở cấp huyện và các sở, ngành, đoàn thể diễn ra như thế nào, thưa ông?

- Ông NGUYỄN QUẢNG HÀ: Theo kế hoạch, hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên cơ sở sẽ kết thúc trong quý II-2020. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên UBND tỉnh đã đồng ý cho kéo dài thời gian tổ chức hội nghị hoàn thành chậm nhất trong tháng 8-2020.

 

Đối với những địa phương, đơn vị không tổ chức hội nghị hoặc tổ chức hội nghị chậm hơn so với thời gian nói trên thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh; đồng thời, gửi báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 5 năm (2016-2020), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 và danh sách đại biểu về Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh tổng hợp, chuẩn bị nội dung, chương trình cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 12/17 đơn vị cấp huyện (có 2 huyện không tổ chức là Kbang và Đức Cơ) và nhiều sở, ngành đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến. Theo dự kiến, các đơn vị còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 8-2020.

* P.V: Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X là sự kiện chính trị rất quan trọng. Vậy, ông có thể cho biết đôi nét về kế hoạch tổ chức sự kiện này?

- Ông NGUYỄN QUẢNG HÀ: Ngay từ tháng 6-2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1383/KH-UBND về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X. Sau đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X có chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh”. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào trung tuần tháng 9-2020 với khoảng 400 đại biểu trung ương, các tỉnh bạn và địa phương. Tuy nhiên, tùy tình hình dịch Covid-19, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh thời gian tổ chức cho phù hợp.

*P.V: Xin cảm ơn ông!

 MINH KHANG (thực hiện)
 

.