.
.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng-chống dịch Covid-19

Thứ Bảy, 23/05/2020, 16:02 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1068/UBND-KGVX về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng-chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15-5-2020 của Văn phòng Chính phủ.

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội.
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. (ảnh internet)Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy xuất nhập khẩu, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội… để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng-chống dịch hiệu quả. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt tuyến biên giới và hoạt động nhập cảnh từ Campuchia; thực hiện cách ly tập trung bắt buộc đối với người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Sở Y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát dịch tễ, duy trì các đội phản ứng nhanh, thu thập dữ liệu, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh; đẩy mạnh việc ứng dụng các công cụ công nghệ phục vụ phòng-chống dịch Covid-19. Các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, rà soát, xử lý nghiêm minh các trường hợp tung tin thất thiệt liên quan đến phòng-chống dịch bệnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội đã được UBND tỉnh chỉ đạo, trong đó tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư, phòng-chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đang giao Bộ Y tế nghiên cứu, sớm đề xuất việc công bố hết dịch và chiến lược phòng-chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới. Dịch vụ karaoke và vũ trường vẫn chưa được phép hoạt động trở lại, do đó các ngành liên quan và các địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh vi phạm.

Hà Sự
 

.