.
.

Học sinh Mầm non, Tiểu học đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Chủ Nhật, 03/05/2020, 11:39 [GMT+7]
.

(GLO)- Thực hiện Công văn số 925/UBND-KGVX ngày 24-4-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai một số nội dung sau.

 

 

>>> Xem Thông báo số 731/SGDĐT-VP tại đây

 

 

 

Ảnh: Mộc Trà
Ảnh: Mộc Trà

 

 

GLO

 

.