.
.

Xử lý vi phạm liên quan đến phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Thứ Năm, 09/04/2020, 11:55 [GMT+7]
.

(GLO)- Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Ngọc Sinh vừa ký Công văn hỏa tốc số 767/UBND-NC về việc xử lý vi phạm liên quan đến công tác phòng-chống dịch Covid-19.
 

 


 

Răn đe phụ nữ loan tin người khác bị nhiễm vi rút Covid-19
Răn đe phụ nữ loan tin người khác bị nhiễm vi rút Covid-19 (ảnh internet)

 

Theo đó, thực hiện Công văn số 2673/VPCP-KGVX ngày 6-4-2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng-chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để triển khai thực hiện nội dung công văn này. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tiến hành điều tra, xem xét, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự (nếu có). Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình và kết quả thực hiện, gửi Sở Y tế trước ngày 12-4; Sở Y tế tổng hợp, báo các UBND tỉnh trước ngày 13-4-2020.

Thanh Soạn

 

.