.
.

Gia Lai: Trên 854 tỷ đồng phân bổ mức chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2020

Thứ Bảy, 22/02/2020, 17:33 [GMT+7]
.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa đồng ý phân bổ mức chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 cho các cơ sở y tế trên toàn tỉnh. Theo đó, tổng mức chi phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2020 phân bổ là 854,2 tỷ đồng, tăng gần 45 tỷ đồng so với năm 2019 (năm 2019 là 809,459 tỷ đồng).
 
 
Năm 2020, Gia Lai phân bổ mức chi khám, chữa bệnh BHYT trên 854 tỷ đồng cho các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Năm 2020, Gia Lai phân bổ mức chi khám, chữa bệnh BHYT trên 854 tỷ đồng cho các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
 
Để triển khai có hiệu quả công tác này, UBND tỉnh giao Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh thông báo công khai tổng mức chi khám, chữa bệnh BHYT được sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh và tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT trong năm 2020 với các cơ sở theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan liên quan thực hiện quản lý và sử dụng hiệu qủa quỹ BHYT và dự toán được giao; thực hiện nghiêm túc về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT, Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 
BHXH phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác truyền thông về BHYT; có giải pháp vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng để đạt chỉ tiêu phát triển BHYT của tỉnh theo Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh quản lý, sử dụng kinh phí khám chữa bệnh BHYT được thông báo trong năm theo đúng quy định, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của người bệnh; cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám chữa bệnh BHYT và chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH theo quy định để phục vụ cho việc giám định, thanh toán chính xác, kịp thời.
 
Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chuyển đủ và kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo; tham gia quản lý quỹ BHYT theo đúng quy định.
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn quản lý phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp tăng cường công tác truyền thông về BHYT phù hợp với nhóm đối tượng để đạt được chỉ tiêu bao phủ BHYT của địa phương được giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg.
 
Như Nguyện
 
.