.
.

Công khai vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp lên trang điện tử của tỉnh Gia Lai

Thứ Tư, 19/02/2020, 18:43 [GMT+7]
.
(GLO)- Để nâng cao hiệu quả, tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Tư pháp vừa có Công văn số 156/STP-XD&KTVB đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh khi thực hiện việc công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án có nội dung liên quan đến doanh nghiệp (mà UBND cấp tỉnh là một bên có liên quan) lên Trang Thông tin điện tử của Tòa án thì đồng gửi Văn phòng UBND tỉnh 1 bản để Văn phòng UBND tỉnh cập nhật và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai để công khai bản án, quyết định của Tòa án.
 
 
Tiếp tục cải cách hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Ảnh:  Hà Duy
Tiếp tục cải cách hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Ảnh: Hà Duy
 
Đồng thời, Sở Tư pháp cũng đề nghị UBND tỉnh thực hiện hệ thống hóa, cập nhật dữ liệu về văn bản trả lời của UBND tỉnh, văn bản trả lời của các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh ủy quyền hoặc phân công xử lý đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành. 
 
Hà Duy
 
.