.
.
(GLO)- Ngày 17-1, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 154/UBND-NC về xử lý kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Kết luận số 15/KL-TTr ngày 3-12-2019. Theo đó, UBND tỉnh phê bình Chủ tịch UBND huyện Chư Sê về việc không cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của đoàn thanh tra.
 
 
UBND huyện Chư Sê bị Thanh tra tỉnh chỉ ra mắc nhiều sai phạm. Ảnh: Văn Ngọc
UBND huyện Chư Sê bị Thanh tra tỉnh chỉ ra mắc nhiều sai phạm. Ảnh: Văn Ngọc
 
UBND tỉnh cũng giao Giám đốc Công an tỉnh tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 2,5 tỷ đồng từ ngân sách huyện Chư Sê cấp cho Công an huyện thực hiện dự án lắp đặt camera an ninh trên địa bàn. UBND tỉnh yêu cầu báo cáo kết quả thanh tra và xử lý sau thanh tra kể cả kiến nghị xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức liên quan sai phạm (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.
 
Trước đó, như Báo Gia Lai đã phản ánh, qua quá trình kiểm tra, Thanh tra tỉnh phát hiện UBND huyện Chư Sê và một số đơn vị trực thuộc sử dụng các nguồn kinh phí của Nhà nước chưa đúng quy định với số tiền bị kiến nghị thu hồi lên đến hơn 11,5 tỷ đồng.
 
Văn Ngọc
 
.