.
.

Gia Lai: Lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thứ Ba, 05/11/2019, 05:36 [GMT+7]
.
(GLO)- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký Quyết định số 1015/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn thư, lưu trữ từ hạng IV lên hạng III năm 2019 của tỉnh Gia Lai.
 
 
Theo đó, Hội đồng gồm 5 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Văn Tâm làm Phó Chủ tịch Hội đồng.
 
       Đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật
Đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật
 
Nhiệm vụ của  Hội đồng thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14-5-2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã ký Quyết định số 1014/QĐ-UBND về thành lập Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn thư, lưu trữ từ hạng IV lên hạng III năm 2019 của tỉnh. Ban Giám sát gồm 5 thành viên do Chánh Thanh tra tỉnh Trần Hữu Đức làm Trưởng Ban. Các ủy viên gồm:Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Công chức - Viên chức của Sở Nội vụ, cán bộ một số phòng chuyên môn của  Sở Nội vụ.
 
Thanh Nhật
                                                              
.