.
.

Gia Lai: Điều chỉnh, bổ sung một số dự án đầu tư công trung hạn

Thứ Sáu, 02/08/2019, 06:58 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 440/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.
 
 

 

 
Theo đó, điều chỉnh thông tin dự án tại biểu số 2, điều 1 Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 2-10-2017 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương); biểu số 3, điều 1 Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 18-3-2019 về việc điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương) của UBND tỉnh. Cụ thể: điều chỉnh tên dự án từ “Sửa chữa, cải tạo, mở rộng Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai” thành “Đầu tư khu B Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai”.
 
Bổ sung danh mục dự án và dự kiến bố trí vốn từ nguồn vốn chưa phân bổ của nguồn vốn cân đối theo tiêu chí tỉnh đầu tư với số vốn là 71,85 tỷ đồng cho 4 dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Cụ thể: cầu Ya Hội (huyện Đak Pơ) 12,9 tỷ đồng; đường vào Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (huyện Mang Yang) 22 tỷ đồng; bảo tồn, tôn tạo Di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê) 24,95 tỷ đồng; chống sạt lở khu vực xung quanh tượng Phật Quan Thế âm Bồ Tát khu Lâm viên Biển Hồ (TP. Pleiku) 12 tỷ đồng.
 
Bổ sung vốn cho các chương trình, dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương (vốn đầu tư công) với số vốn 92,14 tỷ đồng. Theo đó, bố trí vốn đối ứng với ngân sách trung ương gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 bổ sung 5,178 tỷ đồng; hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh) 7 tỷ đồng; kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa 23,6 tỷ đồng; hạ tầng du lịch tỉnh 50,25 tỷ đồng. Đồng thời, bố trí vốn cho các dự án đã bố trí từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh còn thiếu vốn, gồm: đường liên xã, đoạn từ tỉnh lộ 669 đi phường An Phước và xã Cửu An (thị xã An Khê) 4 tỷ đồng...
 
HÀ SỰ
 
.