.
.

Danh mục TTHC tiếp nhận và trả KQ tại Trung tâm phục vụ HCC

Thứ Sáu, 02/08/2019, 15:17 [GMT+7]
.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 29-7-2019 về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính Công tỉnh Gia Lai (có phụ lục kèm theo). 
 
 
Bên cạnh việc làm thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thì người dân có thể thực hiện qua mạng.  Ảnh: H.D
Bên cạnh việc làm thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thì người dân có thể thực hiện qua mạng. Ảnh: H.D
 
Quyết định 742/QĐ-UBND cũng yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh có trách nhiệm cung cấp nội dung chi tiết các thủ tục hành chính theo danh mục phê duyệt để niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Giao Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công theo đúng quy định.
 
 
 
                       
 
    P.V
 
 
.