.
.

Danh mục TTHC tiếp nhận và trả KQ tại bộ phận một cửa cấp huyện

Thứ Năm, 01/08/2019, 06:49 [GMT+7]
.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 29-7-2019 về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai (có phụ lục kèm theo). 
 
 
Ảnh: Ngọc Sang
Ảnh: Ngọc Sang
 
Quyết định 741/QĐ-UBND cũng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc niêm yết, đăng tải công khai đầy đủ tại Bộ phận Một cửa và trên trang thông tin điện tử cơ quan Danh mục, nội dung chi tiết các thủ tục hành chính theo Danh mục công bố để thực hiện tại bộ phận một cửa.
 
 
                              P.V
 
 
.